ReadyPlanet.com
dot dot


Track and Track EMS


การสั่งซื้อ

ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

ตรายาง และสิ่งพิมพ์

   1. สั่งทำทางโทรสาร 02-281-5745 โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งทำพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับของท่าน
   2. สั่งทำทาง E-mail : sakolrubberstamp@yahoo.com โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งทำพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับของท่าน

อุปกรณ์ตรายาง

   1. สั่งซื้อทางโทรสาร 02-281-5745 โดยส่งรายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของและเบอร์โทรติดต่อกลับ ของท่าน
   2. สั่งซื้อทาง E-mail : sakolrubberstamp@yahoo.com โดยส่งรายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของและเบอร์โทรติดต่อกลับ ของท่านชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลตรายางและการพิมพ์ Sakol Rubber Stamp & Printing Ltd., Part.
220 - 222 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทร :  0-2281-3916, 0-2282-3019, 0-2281-2304
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา : 7.30 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา : 8.00 - 17.30 น.
ปิดทำการ : วันอาทิตย์
ไอดีไลน์ : sakolsp   อีเมล : sakolrubberstamp@yahoo.com เว็บไซต์ : www.sakolrubberstamp.com