ReadyPlanet.com
dot dot


Track and Track EMS


การสั่งซื้อ

ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

ตรายาง และสิ่งพิมพ์

   1. สั่งทำทางโทรสาร 02-281-5745 โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งทำพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับของท่าน
   2. สั่งทำทาง E-mail : sakolrubberstamp@yahoo.com โดยส่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งทำพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับของท่าน

อุปกรณ์ตรายาง

   1. สั่งซื้อทางโทรสาร 02-281-5745 โดยส่งรายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของและเบอร์โทรติดต่อกลับ ของท่าน
   2. สั่งซื้อทาง E-mail : sakolrubberstamp@yahoo.com โดยส่งรายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของและเบอร์โทรติดต่อกลับ ของท่านชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลตรายางและการพิมพ์
Sakol Rubber Stamp & Printing Ltd., Part.
ที่อยู่ :  เลขที่ 220 - 222 แขวง : บางขุนพรหม เขต :  พระนคร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10200
เบอร์โทร :  0-2281-2304, 0-2281-3916, 0-2282-3019
เวลาเปิดทำการ :   จันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 18.00 น. เสาร์ 7.30 - 17.30 น.
ปิดทำการ :   อาทิตย์
อีเมล : sakolrubberstamp@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.sakolrubberstamp.com